117,000 ریال
606,000 ریال

زبان آموزی در خردسالان سری اول


زبان آموزی در خردسالان سری اول
ایجاد روابط فی مابین مقوله ای است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد زمانی که خردسالان شروع به ادای کردن کلمات می کند در واقع می خواهد منظوری را به شما بفهماند و منتظر است هدفش از برقراری این ارتباط با اطرافیان  درک شده و خواسته او اجرا شود  .
باید گفت زبان و حرف زدن کودکان بسیار پیچیده و منحصر به فرد می باشد مخصوصا کودکانی بدو تولد و نوپا و نحوه بیان خواسته هایشان خیلی جالب است .
کودکان همه احساسات اعم از خشم و مهربانی و نیاز های خود را با چند کلمه ابراز می کنند
نوزاد در روزهای ابتدای به دنیا آمدنش با خنده و گریه به صدای شما واکنش نشان می دهد یعنی سعی می کند با شما ارتباط برقرار کند و زمانی که پا به سن دوسالگی گذاشت از نظر برقراری ارتباط یکم پیش رفت کرده و سعی می کند با صدای خود احساسات خود را بروز می دهد با اینکه هنوز این صداها به آن صورت مفهومی ندارند ولی او انتظار پاسخی از والدین خود دارد  برای مثال وقتی گرسنه است گریه می کند و مادر به او شیر می دهدو یا وقتی از شرایط رازی باشد صداهایی متفاوت مانند بع بع ایجاد می کند  بدین ترتیب او یاد می گیرد اوضاع پیرامون خود را کنترل کند .
وقتی والدین به چشم های نوزاد خود نگاه کرده و با او صحبت می کنند نا خود آگاه به او برقراری ارتباط چشمی و زبانی را آموزش داده  و درونی می کنند . وقتی نوزاد به سه ماهگی خود پامی گذار باید والدین نحوه برقراری ارتباط را با او تغییر داده و به صورت خیلی آرام و هوشیارانه اقدام به ایجاد ارتباط با او کنند برای مثال زمانی که مادر با نوزاد سه ماهه حرف می زند و می پرسد حالت چطور است باید منتظر پاسخ او سوی او باشد حتی گفتن یک حرف نامفهوم مانند ببل یا یک خنده صدادار هم نشان از واکنش او می دهد و نباید قبل از گرفتن پاسخ سراغ حرف دیگر برود زیرا در این صورت کودک دیگر واکنشی از خود نشان نمی دهد همین که کودک در پاسخ سوال یک خنده یا یک صدایی ایجاد کرد نشان می دهد که هوش یاری او نسبت به واکنش حرف مادر ایجاد شد .
در سه ماهگی مهارت برقراری ارتباط نوزاد تغییر چشمگیری می کند او سعی می کند همزمان که ارتباط چشمی برقرار می کند تمرکز هم  بکند .
اگر چیزی توجه نوزاد سه ماهه را جلب کند توقف کرده و روی آن متمرکز شده و به آن چشم می دوزد اگر به او اسباب بازی های براق با رنگ های خیلی شاد نشان داده  شود توجه او را جلب کرده و به آن خیره می شود .
برای آموزش اصول پایه ای ارتباط به کودکان به این شکل اقدام کنید تا مهارت گفتاری او نیز تقویت شود برای مثال شما یک عروسک را جلو چشمان نوزاد سه ماهه بگیرید و به کودک بگویید این  عروسک را ببین وقتی شما به کودک در مورد موضوعی که نظرش را جلب کرده صحبت می کنید در واقع نحوه کاملا  طبیعی و صحیح برقراری ارتباط را به او یاد می دهید طبق تحقیقات محققان زمانی که درباره هرچیزی  یا اتفاقی که توجه نوزاد را به خود جلب کرده مستقیما با نوزاد صحبت شود بهترین روش آموزش ایجاد ارتباط سالم به او آموخته می شود .
لازم به ذکر است که اگر والدین این روش را  تا شش ماه اول تولد نوزاد خود به صورت جدی به کار ببندند کمک شایانی به او کرده اند زیرا بدین طریق توانایی ایجاد ارتباط در او بنیان نهاده می شود و بقدی مهم است که حتی اهمیت آن کمتر از غذا دادن و حمام کردن و تعویض پوشاک نیست .
لطفا ادامه مطلب را در سری دوم دنبال کنیدچاپ
  • نویسنده : م ک. بازیجو
  • چهارشنبه 24 آبان 1396


نام شما :
پست الکترونیکی :  
نظر شما :
متن تصادفی :
جستجوی مقاله


588,000 ریال
250,000 ریال