139,500 ریال
374,000 ریال

بازی با اسباب بازی چه تاثیری در رشد کودک دارد سری پنجم


بازی با اسباب بازی چه تاثیری در رشد کودک دارد  سری پنجم


















در جریان بازی کودک از لحاظ دقت ، حافظه ، و تخیل ، نظم ، تربیت ، چالاکی و زیرکی ، تعلیم
، مهارتهای  را هردوره از سن خود را از نظرهم  روحی و هم جسمی کسب می کند و از آن مهم تر تحرکی که کودک انجام می دهد منجر به کسب تجربیات اجتماعی او شده و از این طریق می تواند در همه جوانب زندگی پیشرفت و رشد داشته باشد و در این میان اسباب بازی ها نقش بسزایی را برعهده دارند .
آیا تا به حال دقت کردید که همه کودکان به یک روش و یک نوع بازی را انجام نمی دهند؟  تنوع در بازی کودکان بستگی به عللی دارد که عبارتند از :
1 : تفاوت های فردی یا خصوصیاتی که مخصوص خود کودک است .
2 : تنوع طلبی .
3 : میزان بهره مندی کودک از تندرستی و سلامت .
4 : ارتفاع رشد جسمی مخصوصا حرکتی .
5 : درصد هوشی .
6 : پسر یا دختر بودن کودک یا همان نوع جنسیت کودک  .
7 : محیطی که کودک در آن رشد و پرورش می یابد .
8 : اوضاع اجتماعی و اقتصادی .
9 : وضعیت جغرافیایی .
10 : مدت زمان اختصاص داده شده به کودک برای بازی کردن .
11 : کیفیت وسایل اسباب بازی
12 : داشتن امکانات تفریحی مناسب .
برای هرکسی که با کودک سروکار دارد باید نکاتی را در ارتباط با بازی کودکان مد نظر بگیرد  و اطلاع داشتن از این نکات بسیار لازم و ضروری می باشد .
1 . چون تمام زندگی کودک در بازی شکل می گیرد بنابراین به بازی کودک خیلی اهمیت قائل شوید .
2 . کودکان تجربیات زندگی خود را از طریق بازی کردن کسب می کنند .
3 . مهارت هایی مانند شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی و اقتصادی و ... را کودک از راه   بازی کردن به دست می آورد .
4. بازی برای کودک در حکم کار به حساب می آید .
5 . بازی منجر به رشد و تغییر و تحول در کودک می شود .
6 . خلاقیت های کودک در زمان بازی به شکوفایی می رسد .
7 . استعدادهای نهفته کودک را بازی به شکوفایی می رساند .
8 . بازی در شکل گیری عواطف و احساسات کودک نقش بسزایی دارد .
9 . کودک از راه بازی موفق می شود به کسب اطلاعات در ارتباط با محیط پیرامون خود دست پیدا کند .
10 . بازی یکی از منابع غنی آموزشی و پرورشی محسوب می شود .
11. عنوان های بازی های  کودکان باید در چهار چوب زندگی خانوادگی ، کودکستان ، مسافرت ها ، جشن ها ، فرهنگ ها باشد .
12 . بازی خوب در حقیقت کار خوب تلقی می شود .
  لطفا ادامه مطلب را در سری ششم دنبال کنید


چاپ
  • نویسنده : م ک. بازیجو
  • شنبه 30 بهمن 1395










نام شما :
پست الکترونیکی :  
نظر شما :
متن تصادفی :
جستجوی مقاله


1,505,000 ریال
86,500 ریال