117,000 ریال
26,000 ریال

ایمن سازی بناها


ایمن سازی  بناهاتیرها ،ستونها ، دیوارها ، سقفهای  محل سکونت و محل کار را مردم بیشتر مد نظر قرارمی دهند چون که معتقدند این ها در هنگاه خرابی خسارات زیادی را به بار می آورند ولی باید دقت کنیم که واژگون شدن کمد ، کتابخانه و .. هم

میتواند حادثه آفرین باشند ومنجر به مرگ و میر شوند شیشه ها به علت عوض شدن شکل قابشان در زمان رخ دادن زلزله می شکنند و مانند گیوتینی به سرافرادی که چه در بیرون و چه در داخل محل قرار دارند  ریخته می شوند .

به وجود آوردن امنیت باید در یک بعد وسیعی صورت گیرد تا امنیت نه تنها در اشیائ و دکوراسیون بلکه در محکم سازی ستونها و تیرها و همه را تحت پوشش قرار دهد .

حال سوال اینجاست که چه کسانی باید نسبت به ایمن سازی اقدام کند ؟

ایمن سازی باید همه گانی صورت گیرد هر کسی به اندازه دانسته های خودش اقدام کند مانند پدر خانواده – رئیس اداره – رئیس کارخانه و شرکت این ها یک سری مسؤلیت هایی  بر عهده دارند و مادارن و مدیران هم یک سری

وظایف دیگربرعهده دارند و فرزندان و کارمندان و کارگران نیز وظایفی دیگر . این وظایف بسیار جدی بوده و در مقایسه با دیگر مسؤلیت ها در اولویت قرار دارد و این از سطح اطلاعات و مسائل مالی پیروی می کند دولت هم در

این خصوص مؤظف است نسبت به محکم و ایمن سازی اماکنی مثل اداره جات و بیمارستانها و مدارس اقداماتی انجام دهد  البته این وظیفه دولت از وظیفه مردم کم نمی کنی باید کوتاهی در کار نباشد مثلا اگرمودیران  بوجه ی کافی

برای محکم سازی مدارس در دست نداشته باشند باید خود مدیران و افراد زیربط خود در ایمن سازی  مدرسه ای که مشغول به کار هستند  اقدام کنند تا هم خود و هم دانش آموزان در انجا ازایمنی در برابر حوادث طبیعی در امان

باشند  این حق هر محصلی است که باید در مدارس از این مزایا برخوردار باشد دولت باید ساخت و ساز خانه های را در منترل خود داشته باشد تا از ساخته شدن خانه های غیر ایمن جلوگیری به عمل آید.هرکسی باید به فکر

ایمنی خود باشد و یک سوال دیگر این است که آیا معنی ایمن سازی در بین مردم جا افتاده است ؟ بله ایمن سازی در هر زمینه ای قابل کاربرد و مفید و ضروری می باشد اگر در مرحله طراحی توجه به نکات ایمنی شود و آن

نکات در ساخت و ساز به کار گرفته شود دیگر بعد از اتمام ساخت و ساز و چیدن وسایل منزل جایی برای نگرانی از بابت نامنی وجود نخواهد داشت شاید مشاهده انجام مراحل ایمنی سازی درساخت سازبه نظر بعض از افراد خنده

دار باشد ولی تجربه نشان داده که در زمان وقوع زلزله همین خانه ها از اهل خانه محافظت به عمل آورده و هیچ گونه اتفاقی در آنجا نیفتاده است و افراد آن سازه زنده مانده اند پس در استفاده از مصالح ساخت و ساز مانند : بتن

و فولاد و خشت و گل و طاق ضربی و غیره نهایت دقت در ایمن سازی را به کار گیرید تا در رویارویی با بلایای طبیعی بتوانید از خود و اطرافیان تحت پوشش خود

به عمل آورید.


چاپ
  • نویسنده : م ک. بازیجو
  • شنبه 27 آذر 1395


نام شما :
پست الکترونیکی :  
نظر شما :
متن تصادفی :
جستجوی مقاله


68,500 ریال
200,000 ریال