52,000 ریال
585,000 ریال

فنون سخنرانی سری دوم


فنون سخنرانی  سری دوم
خلاصه كردن و ياداشت برداري

1- نوشتن متن سخنراني
2- ويرايش
3- استخراج نكات مهم و اصلي از پيش نويس نهايي
4- نوشتن نكات برروي كارتهاي شماره دار
اجراي تمريني
اجراي تمريني فرصت مناسبي براي زمانبندي مطالب، تسلط بر متن سخنراني و رفع اشكالاتي است كه ممكن است در طول سخنراني بوجود بيايد.
مراحل اجراي تمريني
1 – تمرین کردن با صدای بلند
2- تمرين كردن مقابل آينه
3- اتكا نكردن به نوشته
4- گرفتن بازخورد (Feedback)
استفاده از وسايل سمعي و بصري
1- انتخاب نوع وسيله سمعي بصري با توجه به تعداد مخاطبان
2- جلب نمودن توجه كليه مخاطبان به پرده نمايش
آمادگي كامل براي ارائه سخنراني
آماده كردن خود به اندازه آماده كردن متن سخنراني اهميت دارد.
1 -خود را باور داشته باشيم
2 - تصوير مثبتي از خود داشته باشيم.
3 - نقاط ضعف و قوت خود را بشناسيم.
تقويت اعتماد بنفس و داشتن تفكر مثبت
با تكرار كردن افكار مثبت و دلگرم كننده اعتماد بنفس خود را افزايش دهيم.
براي مثال مي توانيم از عبارات زير استفاده كنيم:
- سخنراني من جالب و پر از ايده هاي جالب است. مخاطبان حتما از آن لذت خواهند برد.
- به اندازه كافي در مورد موضوع مورد نظر اطلاعات دارم، مخاطبان بزودي به اين مطلب پي مي برند.
- به اندازه كافي آمادگي دارم، تمرينات بخوبي انجام شده، بي صبرانه منتظرم تا واكنش مخاطبان را ببينم. 
تجسم موفقيت
تصور كنيم در حال ارائه يك سخنراني بي عيب و نقص هستيم.
چگونگي وضعيت ظاهري
مخاطبان تا حد زيادي تحت تاثير ظاهر ما قرار مي گيرند. طرز لباس پوشيدن ، راه رفتن و حتي ايستادن همگي مواردي هستند كه مي توان از آن برداشتهاي زيادي كرد. ايجاد ذهنيت مثبت در اولين لحظه براي موفقيت در سخنراني بسيار ضروريست. بنابراين:
لباس مناسبي بپوشيم
با اعتماد بنفس راه برويم و صحبت كنيم
بهبود وضعيت ظاهري
ظاهر خوب اندام به حالت بدن، يعني طرز نگه داشتن اسكلت بدن، بستگي دارد. بهترين حالت براي شروع سخنراني اينست كه صاف بايستيم، پاها كمي از هم فاصله داشته باشند دستها در طرفين بدن به حالت صاف قرار بگيرند. اين طرز ايستادن خنثي است و بيانگر مفهوم خاصي نيست.
تقويت صدا
آهنگ و بلندي صدا، تاثير بسيار زيادي بر سخنراني دارد. يكي از موارد مهم در آماده شدن براي سخنراني، شناخت عملكرد دستگاه گفتاري و كنترل ماهرانه لحن صداست.
تنظيم صدا
اولين شرط لازم براي خوب صحبت كردن ورود هواي كافي به ريه است. مي توانيم با انجام تمرينات ساده تنفسي مقدار ورودي هوا را افزايش دهيم.
دومين شرط لازم درست كار كردن حنجره است.
تنفس صحيح
آهسته و عميق نفس بكشيم تا اكسيژن راحتتر وارد بدن شود و در نتيجه خون بهتر در مغز جريان پيدا كند. هر چه مقدار اكسيژن ورودي بيشتر باشد، جريان هوا در تارهاي صوتي بيشتر مي شود و به تقويت صدا كمك مي كند.
ازبين بردن تنش
تنش ايجاد شده در عضلات در طول سخنراني اثرات نامطلوبي بر جاي مي گذارد:
1- استواري بدن را از بين مي برد.
2- باعث افتادگي شانه و خميدگي پشت مي شود .
3- مانع عملكرد روان حنجره و در نتيجه لرزش صدا ميشود.
4-  موجب منقبض شدن عضلات مي گردد.
ادامه فنون سخنرانی در سری سوم دنبال کنیدچاپ
  • نویسنده : م ک. بازیجو
  • سه‏شنبه 23 آذر 1395


نام شما :
پست الکترونیکی :  
نظر شما :
متن تصادفی :
جستجوی مقاله


175,500 ریال
8,222,500 ریال