29,000 ریال
299,000 ریال

مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران سری پنجم


مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران سری پنجم

پروفایل غالب افراد بصری
     به سرعت متوجه تغییر در ژست و چهره میشوند
–    توضیحات دقیق و کامل را میپسندند
–    به جرئیات اهمیت میدهند
–    بسرعت نیازمند عمل کردن موضوع فراگرفته شده هستند 
–    گاهی شاید در تمرکر مشکل داشته باشند
 افراد سمعی
اين گروه به لغات و واژه هاي سمعي تكيه دارند و به هنگام ارتباط ، حالات فيزيولوژيكي زير را از خود نشان مي دهند:     بايد گوش به زنگ باشم
ـ به هنگام انديشيدن اغلب به اطراف خود مي‌نگرد.            
ـ آرام، با آهنگي آهسته اما پر طنين سخن مي‌گويد.              
ـ دست خود را تا نيمة كمر بالا آورده و با آن ژست مي گيرد.            
ـ آرام، منظم و از وسط قفسه سينه نفس مي كشد.                           
 
كلمات مشخص كنندة حالات سمعي به شرح زير است:
شنيدن    گوش دادن    فرياد كشيدن    بحث كردن    انعكاس     
اطلاع دادن    تحسين كردن    گفت و شنودكردن      بيان كردن
اعلام كردن    خاموش كردن       صدا ، آهنگ         همهمه    ظربه
قصدداشتن        شرح دادن        مذاكره كردن         ناهنجار    صدا
نا همخواني       تلفن كردن       تلق تلق كردن     آه و ناله كردن
اعتراض كردن    غرش   پر طنين    صدا كردن      پرخاش كردن
فركانس    غرغر كردن    كم صحبت      سكوت        سليس
پروفایل غالب افراد شنیداری 
–    برای آنها محتوای آموزش از شکل آن مهمتر است
–    از توضیحات ساختگی و غیر فلسفی بیشتر لذت میبرند
–    بیشتر مایلند از طریق دیالوگ یاد بگیرند تا از طریق خواندن
–    کمی زمان میبرد تا آنچه فرا گرفته اند را عمل کنند
–    آنقدر سخت میتوانند  تمرکزکنند  که دیگر به چیزی گوش نمیکنند
–    افراد لمسی

:در جملات اين افراد ، مفاهيم احساسي قالب است . آنها با حالات و حركات زير با ديگران ارتبات بر قرار ميكنند:

ـ به هنگام انديشيدن به پايين و طرف راست خود نگاه ميكنند .
ـ صدايشان عميق است وكلمات شمرده از دهانشان خارج مي شود .
ـ حركات دست ، تغييرات چهره و اعمال جسماني آنها زياد است .
ـ معمولاً دستشان را پايين نگها ميدارند وخود را به كرات لمس ميكنند .
ـ تنفس اين عده عميق است و از تمام قفسة سينه براي تنفس استفاده مي كنند .
جملات آنها با تكية بر لغات زير است :
           
   احساس        لمس        اتصال        لغزيدن        تعادل       اصابت 
   احساساتي     بالا و پايين پريدن       خشمگين       شل         پيوند 
   چسبناك      ماليدن      چسبنده       گرسنه       سراسيمه      دلچسب 
   مضطرب      دردست     گرداندن       گرفتن     چنگ زدن   بي احساس 
                  دورريختن              لذت              پرجنب وجوش
پروفایل غالب افراد احساسی
–    به شدت متاثر از احساس خودش است
–    نیازمند تطابق با محیط خود است
–    دوست دارد احساس کند که درک شده و دیگران احساساتش را میفهمند
–    نیازمند تماس و لمس موضوع برای درک آن است
–    برای قدرتمند شدن باید تنها باشند


ادامه مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران در سری ششم

چاپ
  • نویسنده : م ک. بازیجو
  • دوشنبه 22 آذر 1395


نام شما :
پست الکترونیکی :  
نظر شما :
متن تصادفی :
جستجوی مقاله


54,500 ریال
426,000 ریال