97,500 ریال
1,092,000 ریال

قواعد زندگی


قواعد زندگی            1 : بر این اعتقاد داشته باش باش که عشق و آنچه همراه عشق هست در برگیرنده حوادث بزرگ است .

            2 : آنگاه که برنده نمی شوی ازباخت خود عبرت بگیر .

            3 : سه  قانون  را دنبال کن

            خودت را محترم بشمار  – به دیگران احترام بگذار – جوابگو بودن در قبال تمام عملکرد های  خود .

4  : به خاطر بسپار که به دست نیاوردن  آنچه می خواهی از شانس خوب تو نشعت می گیرد .

5 : قواعد را یادبگیر تا به راه های چگونگی شکستن آن ها به روشی که شایسته دانا باشی .

6 : نگذاراختلافی ریز برارتباطی پر قدرت لطمه وارد کند .

7 : هررمان به اشتباه خویش واقف شدی درنگ قدم  برای برطرف کردن آن بردار .

8 : هر روزفرصتی را صرف خلوت کردن کن .

9 : خود را برای تغییرات آماده کن اما از ارزشهای خود دست نکش  .

      10  : به خاطرت بسپار خاموشی گاهی اوقات بهترین جواب  است .

11 : سعی کن زندگی خوب و شرافتمندانه ای داشته باشی ، آنگاه در زمان پیری ،هنگامی که به گذشته فکر میکنی اززندگیت دوباره لذت خواهی می بری .

12 :هوای عشق در سرنوشت تو تاثیر بسزایی خواهد گذاشت .

13 : در اختلافات با افراد مورد پسندت  تنها به وضعیت حال بپرداز در نظرت وسیع نکن .

14 : علم خود را با دیگران تقسیم کن که راهی است برای دستیابی به جاودانگی است .

15 : با زمین مهربان برخورد کن .

16 : در سال حداقل به مکانی سفر کن که قبلا پا به آنجا نگذاشته بودی .

17 : بفراموش نکن که بهترین ارتباط،رابطه ای است که مهرتان به یکدیگربراحتیاجتان به یکدیگربیشتر باشد  .

18 : موفقیت  خود را به سنجش بگذار ،ازآن راه که بفهمی چه چیز ها را از دست داده ای تا موفقیت را کسب کرده ای  .

19 : به عشق و آش پذی بدون محودیت بپرداز . 

20 : به خاطر بسپار دنیا هم به آدم های منفی باف نیازدارد وهم به آدم های مثبت نگر ،آدمهای خوشبین هواپیما می سازند،آدمهای بدبین چتر نجات را می سازند .

21 : دانش و آگاهی داشتن بهترازداشتن دارایی است ولی نداشتن دارایی بهترازنداشتن دانش است .  

22 : کسی را برای همدمی برگزین که قلب بزرگی داشته باشد تا مجبورنباشی برای جا شدن در قلب او خود را مچاله کنی .

23 : هر زمان دیدی گناهی انقدرعظیم است که از بخشیدن آن ناتوانی  آگاه باش که اون ازکوچکی قلبت است نه از عظمت گناه  .  

چاپ
  • نویسنده : م ک. بازیجو
  • چهارشنبه 17 آذر 1395


نام شما :
پست الکترونیکی :  
نظر شما :
متن تصادفی :
جستجوی مقاله


312,000 ریال
3,510,000 ریال