100,000 ریال
32,500 ریال

آیا هنر و ورزش در پرورش خلاقیت تاثیری دارد؟


آیا هنر و ورزش در پرورش خلاقیت تاثیری دارد؟هنر و ورزش بعنوان دو مقوله ی آزاد ، گسترده ، متنوع و لذت بخش در مسیر شکل گیری تا خلق و ابداع  نوین روشها و فنون من درآوردی کودکان و نوجوانان ، مهمترین اصل بنیادی پرورش خلاقیت است .

طبیعت بکر و مملو از زیبایی ها، دلنوازی ها و شاهکارهای خلقت،  خود کلاس آموزشی مناسب و پرباری است که  میل درونی و عطش کنجکاوی ها را می تواند سیراب نماید . 
کودکان ذاتا خلاق به دنیا می آیند و این مسیر را نخست در خانواده  زیر نظر والدین آگاه جستجو می کنند و سپس در مکتب درس و اندیشه  با هدایت ورهبری معلم  فهیم به اوج افتخار می رسانند.
این مهم از بازی های آزاد و و نقش آفرین کنج اتاق کودکان تا فتح نمودن سرویس ماسه ی  سر کوچه و خیابان و... پا می گیرد و فرصت های اکتشاف را با ذهن خلاق و کوشای کودکان در محیط وافر و بسیار گسترده ی علمی و بدیع مدرسه جوانه  می زند و در دوره ی نوجوانی و جوانی و به تعبیر بزرگان و صاحب نظران در دهه ی 5 زندگی خلق آثار به ظهور والا می رسد و شاهکارهای ادبی ،علمی ، هنری، صنعتی و... نمود ملی وجهانی  پیدا می کند.

در این سفر خلق و پرورش ، کم نیستند اولیا و معلمانی که با ندانم کاری ها و بی خیال شدن ها ، بستر پاگرفتن را با محیطی دیکتاتور مآبانه و پادگانی و صدور امر ونهی آنچه که دوستدار بزرگان است ، خلاقیت را در نطفه خفه می کتتد و  متاسفانه در گستره وافر اهمیت دادن به خودباوری ها ، زمان ایده آل مدرسه هم  محدود ، سرزنش ها بسیار   مسیر و راه باروری و خلاقیت را از کودکان می ستانند و تنها با باور به دنیای تاریک نوک بینی دیدن ، هدایت  می شوند!.

تعامل پویا و دوجانبه ی هنر ، ورزش با پرورش  بو تاسی از نوای دل انگیز آهنگ موزون وسرشت طبیعت ، موسیقی و ریتم فرحبخش بارش نم نم  باران، رعد وبرق ، شرشر آب و وزوز باد ، صدای شوق برانگیز و روح نواز پرندگان ،حیوانات،  طراحی بکر و برآمده از درون کودکان با پیامهای شفاف و بی غل وغش،  نقاشی های  هدفدار، سینما و مجسمه سازی و تقویت عضلات کوچک تا خلق آثار عینی و گویای هزاران پیام ، نمایش و ایفای نقش شخصیت ساز، معماری و طراحی صنعتی و ...همه وهمه واحدهای هنری  قابل پاس هستند که کودکان در مکتب طبیعت ، خانواده و مدرسه یاد می گیرند وبا فکر والای خانواده و معلمان  هدایت و رهبری می یابند و انگیزه ها مظاعف در درون تقویت می شوند و نهایتا به افتخار و خلاقیت  دست می یابند.

از همین رو است که اهمیت هنر و ورزش  بر هیچ کس پوشیده نیست و تنها همت می خواهد و آگاهی عینی  و عملی در به فعلیت درآوردن  گنج های نهان و استعدادهای بکر کودکان ،نوجوانان و جوانان این مرز و بوم. باشد که این مهم سر لوحه ی روزهای بازگشایی مدرسه از ناحیه ی خانواده ها و سیستم آموزسی واقع گردد.

چاپ
  • نویسنده : م ک. بازیجو
  • سه‏شنبه 11 آذر 1393


نام شما :
پست الکترونیکی :  
نظر شما :
متن تصادفی :
جستجوی مقاله


526,500 ریال
97,500 ریال