351,000 ریال
150,000 ریال

نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندان


نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندان

والدین برای فرزندان مهم ترین فرد جهان محسوب می شوند. ورزش یا سرگرمی دلخواه پدر معمولاً برای فرزند هم بهترین است، یا طریقی که مادر در خانه داری و آشپزی به کار می برد برای دختر کوچکش سرمشق قرار گرفته و او نیز در انجام کارهایش از آن روش اقتباس می کند.

 

کودکان مقلد هستند اعمال- گفتار و حتی احساس آن ها نسبت به اشیا تحت تاثیر تقلید شکل می گیرد. طرز فکر و احساس آن ها نسبت به مدرسه بیشتر مشابه احساس والدین آن ها نسبت به آن است.

 

نسبت به مدرسه برداشت مثبتی داشته باشید

وقتی پدر می گوید: من همیشه به مدرسه علاقمند بوده ام مطالبی که در مدرسه یاد گرفته ام در فهمیدم مسائل مربوط به زندگی و کارم کمک زیادی به من کردند.

غیر مستقیم به فرزندان جوان خود کمک می کند تا از پیش احساس مثبتی نسبت به مدرسه کسب کنند.

-        زمانی که مادر می گوید: بگذار مسائل و تکلیف درسی تو را ببینم شاید در فهم سوالات بتوانم کمک کنم. چیزی بیش از کمک به کودک عرضه می کند.

او در حقیقت می گوید این مهم است تا باید خودت آن را انجام بدهی لیکن من کمک خواهم کرد تا کاری را که باید انجام دهی خوب بفهمی.

-        حال اگر پدر بوید ن هرگز در دوران تحصیل احساس خوشبختی و شادی نکردم و تا هنگام ترک تحصیل این احساس با من بود.

و یا مادری به فرزند خود بگوید مرا اذیت نکن چون کار مهمی دارم که باید انجام بدهم. در حقیقت فرزند جوان خود را در برابر طرز فکری قرار می دهد که کاملا با احساس خود او نسبت به مدرسه متفاوت است.

کودک می بیند که چه دوست داشته باشد و چه متنفر باشد برابر قوانین حاکم بر جامعه و خانواده مجبور است به مدرسه برود مدرسه رفتن کار و وظیفه اوست کاری بس مشکل و طولانی

 

کودکانی که مدرسه را با همانند سازی از احساس والدین خود نوعی اتلاف وقت به حساب می آورند مطمئنا این کار را مشکل تر و کسل کننده تر از سایرین خواهند یافت.

چاپ
  • نویسنده : م ک. بازیجو
  • شنبه 10 خرداد 1393


نام شما :
پست الکترونیکی :  
نظر شما :
متن تصادفی :
جستجوی مقاله


68,500 ریال
63,500 ریال