253,500 ریال
322,000 ریال

دختردارها دقت کنید...


دختردارها دقت کنید...

وقتی دخترتان بزرگ می شود با توجه به تعلیم و تربیت و آموزشی که دیده – که اغلب آن ها را از شما آموخته- برای خود سبک و روشی اختیار می کند.بنابراین هر چیزی را که برای دخترتان می پسندید، ابتدا خود آنرا به مرحله اجرا در آورید. – در اندیشه، گفتار، اعمال و واکنشهای احساسی.

چند قدم جلوتر از دخترتان راه بروید، تا او بتواند قدم در جای پای شما بگذارد.

قدم اول: به اقوام شوهرتان احترام بگذارید.
خودتان را به جای اقوام همسرتان بگذارید و بعد از زاویه دید آن ها به رفتارتان نگاه کنید. تا حدی که می توانید منصف و صبور باشید. با این حال مراقب باشید که با شما هم رفتاری شایسته بکنند.
احترام گذاشتن به خانواده همسر فضیلتی است که می توانید آنرا به دخترتان آموزش دهید.
این آموزش در تمام مدت عمر با او باقی می ماند. این بهترین هدیه ایست که می توانید به دخترتان بدهید.

قدم دوم: تبسم کردن را فراموش نکنید.
 یک تبسم ساده از گرانترین هدیه ها مناسب تر است. ما به خاطر شاد بودن نیست که تبسم می کنیم اما در اثر تبسم کردن است که شاد می شویم.
کسانی که تبسم می کنند مثبت اندیش هستند و افکار مایوس کننده را از ذهن خود بیرون می کنند.

قدم سوم: احترام به خویشتن.
 آنچه شما درباره خودتان فکر می کنید، مهم تر از نظری است که دیگران در مورد شما دارند. 
دخترتان را طوری تربیت کنید که به عنوان یک مادر، یک همسر  و یک عروس وظایفش را به خوبی انجام دهد. 

قدم چهارم: سرمشق خوبی باشید.
وقتی دخترتان مرتکب اشتباهی می شود، بی جهت بر سر او فریاد نکشید. به جای آن الگوی او شوید و کار درست را به او نشان دهید. دختر شما یک نمونه بردار عالیست. از اینرو چه بهتر که الگوی مناسب او باشید. 
دخترتان به شما نگاه می کند، به حرفتان گوش می دهد، شما را می بوید، احساس می کند.
دختر شما همیشه باچشمها و گوش های باز متوجه شماست. صداقت، وفاداری، محبت، گفتار و رفتار پسندیده و ادب و نزاکت را به او آموزش دهید.

قدم پنجم: کنترل خشم
به دخترتان خویشتن داری و دوری جستن از خشم را آموزش دهید. خود شما با خشمگین نشدن سرمشق او باشید.
آنقدر در توصیه خشمگین نشدن بکوشید که ملکه ذهن او شود. خود شما هم بی جهت و به دلایل بی مورد خشمگین نشوید.

قدم ششم: مراقب حسادت باشید.
مرافب نشانه های حسادت باشید. اگر می بینید دختر شما به آنچه دوستانش دارند حسادت می کند، این احساس را در او نابود کنید.

قدم هفتم: گفتن قصه
قصه خوب می تواند سبب شود که دخترتان زندگی را با دیدی مثبت نگاه می کند. قصه می تواند بر شمار دوستان او بیفزاید. بسیاری از قصه ها آموزنده اند و بیش از درس دانشگاه به دختر ما مطلب یاد می دند.

قدم هشتم: نق نزنید.
به خصوص جلوی دخترتان به شوهرتان نق نزنید و غرولند نکنید. حتی اگر احساس کردید که غرولند کردید در خلوت به دخترتان بگوئید که از این عادت بدی که دارید، شرمنده اید . اذعان به اشتباه از شما انسان عاقلتری می سازد. دخترتان هم از این رفتار شما سود می برد. غرولند کردن نشانه ذهن مغشوش است. علتش این است که امور ساده و بی اهمیت را بزرگ جلوه می دهید. موش را غول می کنید . درست بیندیشید.

همیشه یادتان باشد دختر ها مثل مادر هایشان می شوند…

چاپ
  • نویسنده : م ک. بازیجو
  • جمعه 10 مرداد 1393


نام شما :
پست الکترونیکی :  
نظر شما :
متن تصادفی :
جستجوی مقاله


7,056,000 ریال
903,500 ریال