156,000 ریال
1,072,500 ریال

پدر و مادر موفق


پدر و مادر موفق

این مقاله به پدر و مادران کمک می کنند که بدانند چه رفتارهایی برای بچه ها امنیت و رفاه می آورد.

۱٫ اوقاتی را صرف شناخت واقعی فرزندان کنید.
عزت نفس فرزند شما عمدتا از کیفیت زمانی که با او می گذرانید تاثیر می پذیرد. باید به خاطر داشت که اگر در طول روز اوقاتی را به شناخت واقعی فرزندانمان اختصاص ندهیم، آن ها اغلب رفتارهایی نابهنجار از خود بروز خواهند داد.

۲٫ حرف نزنید، عمل کنید.
آمار ها نشان می دهد که ما در روز بیش از ۲۰۰۰ تقاضا از فرزندمان می کنیم: « بنشین، برو، بیا، بکن، نکن و…» پس نباید تعجب کنیم که چرا فرزندانمان نصایح ما را نمی شنوند. به جای نق زدن یا غر زدن از خودتان بپرسید:«چه کاری می توانستم انجام دهم؟» به طور مثال اگر شما به خاطر اینکه فرزندتان موقعی که جوراب هایش را از پایش در می آورد و آن ها را پرتاب می کند، بر سرش غر می زنید، می توانید به جای این کار فقط وقتی جوراب هایش را بشویید که آن ها را منظم و مرتب درآورده باشد.
به بیان دیگر صدای عمل کردن از صدای حرف زدن رساتر است.

۳٫ اجازه دهید که فرزندتان به شیوه ای مناسب احساس قدرت و اهمیت کنند.
اگر شما این اجازه را به آن ها ندهید، خودشان راه های نا مناسبی را پیدا خواهند کرد که نشان دهند فردی مهم و قدرت مندند. 
از جمله راه هایی که می توانیم به فرزندانمان کمک کنیم که احساس اهمیت و قدرت کنند، موارد زیر را می توان نام برد: درخواست پیشنهاد از آن ها، دادن حق انتخاب به آن ها، کمک به شما در خرید مایحتاج منزل و…

۴٫ گاهی اوقات اجازه دهید فرزند شما نتیجه طبیعی اعمالش را تجربه کند.
از خودتان بپرسید اگر من در این موقعیت دخالت نکنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر موقعی که لازم نباشد، در کاری دخالت کنیم، شانس بچه ها را در آموختن پیامد طبیعی اعمالشان کاهش می دهیم. نق زدن و تذکر مداوم باعث آشفتگی روابط بین ما و فرزندان می شود. پس اجازه دهیم مواقعی که خطرناک نیست، آن ها پیامدهای طبیعی رفتارشان را ببینند.

۵٫ از دعوا و بگو مگو خودداری کنید.
اگر فرزندتان می خواهد شما را با خلق عصبانی خود و یا با اظهارات بی ادبانه اش امتحان کند، بهترین کار این است که اتاق را ترک کنید و به او بگویید که شما در اتاق دیگری خواهید بود و او می تواند در صورت تمایل شما را در آن جا ببیند و در آن مورد خاص صحبت کند. هیچ گاه اتاق را با ناکامی، عصبانیت شدید و یا با به صورت فردی مغلوب ترک نکنید.

چاپ
  • نویسنده : م ک. بازیجو
  • يكشنبه 5 مرداد 1393


نام شما :
پست الکترونیکی :  
نظر شما :
متن تصادفی :
جستجوی مقاله


682,500 ریال
533,000 ریال