134,000 ریال
700,000 ریال

وعده های غذایی را دور هم صرف کنید


وعده های غذایی را دور هم صرف کنید

مطالعات نشان می دهد که مهم ترین عامل در شاد بودن خانواده ها صرف غذا در کنار یکدیگر به صورت خانوادگی است. شما می توانید برنامه صرف غذای بعد از ظهرتان را به صورتی تنظیم کنید که وقت بیشتری را در کنار هم بگذرانید.

 

به خصوص اگر فرزندانتان کوچک هستند این یکی از مهمترین عوامل در شکل گیری درست ارتباط بین آن ها و دیگر اعضای خانواده است.

 

برای همه غذای یکسانی آماده کنید و مطمئن شوید که این غذا، غذایی است که همه اعضای خانواده آن را دوست دارند. اگر یکی از کودکانتان غذای آن وعده را دوست نداشت می تواند ساندویچ یا کاسه ای از حبوبات برای خودش آماده کند. خودتان را عادت ندهید تا برای کودک بهانه جوی خود همواره غذایی جداگانه درست کنید، با این کار زمان تدارک و نظافت کردن دو برابر می شود و رفتار وسواسی را در شما تقویت می کند.

 

وقتی که برای صرف شام همگی دور میز می نشینید در مورد فعالیت های روزانه تان صحبت کنید و به هرکسی به نوبت اجازه حرف زدن دهید. وقتی کسی صحبت می کند اجازه ندهید شخص دیگری حرف او را قطع کند. گفتگو را با سوال های ویژه ادامه دهید اما با کنجکاوی و امر و نهی سوال نکنید. شیوه چیدن میز را نه با سرزنش بلکه با آموزش درست به آن ها بیاموزید. به خاطر داشته باشید که هیچ وقت با دهان پر حرف نزنید و غذا را با دهان بسته بجوید و در صحبت ها بر رفتارها تمرکز داشته باشید.

 

در پایان صرف غذا لیست مسئولیت های روزانه را بررسی کنید تا متوجه شوید که چه کسی باید میز را تمیز کرده و یا باید ظرف ها را بشوید و مطمئن شوید که کسی که این کارها را انجام می دهد تحت فشار و یا پرخاش قرار نگرفته باشد.

 

تا زمانی که سن فرزندانتان پایین است آن ها را در انجام این مسئولیت یاری دهید. با این کار وظایف و مسئولیت ها در نظر آن ها جالب و خوشایند جلوه خواهد کرد و زمان بیشتری را در کنار هم خواهید بود. با بزرگتر شدن فرزندان و زمانی که توانایی انجام امور را پیدا کردند، می توانید کارها را به طور کامل به آن ها بسپارید و به فعالیت های خود بپردازید.

چاپ
  • نویسنده : م ک. بازیجو
  • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393


نام شما :
پست الکترونیکی :  
نظر شما :
متن تصادفی :
جستجوی مقاله


240,500 ریال
130,000 ریال